Je nutné se pojistit hned po studiích

 

Pojištění je někdy v očích veřejnosti chápáno jako něco „špatného“. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že právě pojištění je to, co může po nečekané události odvrátit finanční smrt. V tomto článku se zaměřím na mladou generaci, která po vystudování střední, případně vysoké školy začíná plánovat vlastní život. Obecně ve financích platí pravidlo, že čím dříve, tím lépe. V pojištění tomu není jinak.

Zajištění příjmů by měl být jeden ze základních kamenů celého finančního portfolia. U mladého člověka je to však komplikovanější o fakt, že v 25 letech máte před sebou ještě alespoň 40 let produktivního věku a zatím neexisuje způsob, jímž by se dalo zjistit, jak oněch 40 let bude probíhat. Na kvalitní zajištění příjmu by tedy měl být kladen veliký důraz, protože pravděpodobnost, že v 25 letech vyhrajete ve sportce přes 200 milionů korun, které by vám zajistily finanční nezávislost po celý život, je 0,0000071%[1].

K sestavení co nejlepší ochrany je potřeba uspořádat si životní cíle a hlavně svůj životní styl. Pokud jste ambiciozní a věříte v rychlý růst své mzdy a svého standardu, měli byste s tím při modelaci už počítat. Při zakládání pojištění v mladém věku by měl převládat hlavně pohled do budoucnosti. Nebojte se, po poradě s odborníkem, pojistné částky stanovit na budoucí životní standard (pokud k tomu máte dostatek finančních prostředků a pojišťovna nemá stanovené limity pro nastavení) a nebojte se využít klesající formu pojistných částek. Základní tarify, které by ve smlouvě neměly chybět, jsou: invalidita (nejlépe 2. a 3. stupeň), trvalé následky s progresí, v případě úvěrů by pojištění pro případ smrti měla být samozřejmostí. Pokud vaše náklady převyšují  dávky v pracovní neschopnosti, neměli byste zapomenout na pracovní neschopnost.

Uveďme si příklady dvou lidí. Emil Strašpytel si pojištění zařídil hned po studiích ve svých 23 letech. Jelikož má smlouvu až do 65 let, tak celkem zaplatí 390 096 Kč (viz tabulka níže). Naopak Arnošt Nesmrtelný si myslí, že je zbytečné, aby byl nějak pojištěn v době, kdy ještě nemá rodinu. Proto stejnou smlouvu uzavírá až ve svých 36 letech. Pojistku má stejně jako Emil do 65 let, ale díky čekání 13 let musí teď platit mnohem více. Pojistné ho bude za 29 let stát 434 652 Kč. Emil tedy bude pojištěn takřka celý život a ušetří cca 45 000 Kč oproti Arnoštovi.[2]

Emil Strašpytel - věk 23 let

Arnošt Nesmrtelný - věk 36 let

Tarif:

částka:

Tarif:

částka:

Smrt z jakýchkoliv příčin:

 

Smrt z jakýchkoliv příčin:

 

konstatní:

100 000 Kč

konstatní:

100 000 Kč

klesající:

500 000 Kč

klesající:

500 000 Kč

Invalidita 2. a 3. stupeň

 

Invalidita 2. a 3. stupeň

 

konstatní:

400 000 Kč

konstatní:

400 000 Kč

klesající:

2 500 000 Kč

klesající:

2 500 000 Kč

Závažná onemocnění:

 

Závažná onemocnění:

 

klesající:

500 000 Kč

klesající:

500 000 Kč

Cena pojištění/měsíc:

774 Kč

Cena pojištění/měsíc

 1 249 Kč

 

Jedná se pouze o modelový příklad, proto byste neměli nastavovat Vaše osobní pojištění takto, ale přesně podle Vašich plánovaných výdajů do budoucna. Pokud však nechcete ztrácet čas jeho detailním plánováním a nastavováním, nejspíše není nutné, abyste se pojišťovali. Pojistka za pár korun je totiž snad ještě horší než pojistka žádná, minimálně z psychologického hlediska -> máte pojistku a očekáváte, že se o vás pojišťovna postará. Opak je však pravdou.

Je potřeba si uvědomit, že v takto mladém věku máte život před sebou, a určitě byste nechtěli jeho zbytek, v případě nějakého vážného úrazu či nemoci, strávit počítáním každé koruny. Naopak byste získali větší chuť a motivaci splnit si své cíle.

 

Jakub Musil

jakub.musil@moneyplus.cz[2] Jedná se o rizikové životní pojištění společnosti Generali. 

 

Zpracovávám...