Finanční pojmy - 2. lekce

 

Stává se Vám, že při rozhovoru s pracovníky bank, pojišťoven nebo finančními poradci zaslechnete pojmy, které jste nikdy neslyšeli? My Vám s jejich objasnění pomůžeme. Zde máte některé z nich:

Výročí smlouvy

Je datum konce Vaší pojistné smlouvy. Důležité věnovat tomuto datu pozornost je především u neživotních pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění nemovitosti atd). Pokud chcete změnit Vaše smlouvy neživotního pojištění, musíte pojišťovně poslat výpověď vždy nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy.

 

Bonus malus

Jsou nejčastěji se vyskytující pojmy u povinného nebo havarijního pojištění. Bonus pro vás znamená slevu, např. za bezeškodný průběh. Malus je naopak přirážka např. za vysoký počet dopravních nehod.

 

Povodeň a záplava

Pokud jste pojištění proti povodni, rozumí se tím zaplavení území vodou, která se vylila např. z řeky, vodních nádrží. Pojem záplava znamená, že voda se šíří z jiných příčin než u povodně, příčinou může být např. silná průtrž mračen a následné zaplavení vašeho pozemku vodou z polí, které už vodu nevsáknou.

 

Karenční lhůta

Objevuje se v životním pojištění. Je to období, které trvá od počátku pojistné události do určitého dne a pojišťovna Vám za něj NEVYPLÁCÍ pojistné plnění. Souvisí nejčastěji s připojištěním pracovní neschopnosti od nějaké dne. Například když máte pracovní neschopnost až od 29. dne, tak karenční lhůta je předchozích 28 dní a za tuto dobu nedostanete vyplacené pojistné plnění.

 

Čekací doba

Je ochranná doba, po kterou pojišťovně nevzniká povinnost vyplatit pojistné plnění za pojistnou událost. Nejčastěji bývá u životních pojištění např. u pojištění smrti nebo invalidity nemocí. Pokud je čekací dobu u pojištění smrti nemocí 6 měsíců, tak to znamená, že pokud pojištěný zemře následkem nemoci v prvních 6 měsících od uzavření smlouvy, nemusí pojišťovna pozůstalým nic vyplácet.

 

Zpracovávám...