Finanční pojmy - 1. lekce

 Stává se Vám, že při rozhovoru s pracovníky bank, pojišťoven nebo finančními poradci zaslechnete pojmy, které jste nikdy neslyšeli? My Vám s jejich objasnění pomůžeme. Zde máte některé z nich:

 RPSN

„roční procentní sazba nákladů“ udává podíl, vyjádřený v procentech, z dlužné částky, kterou musíte zaplatit navíc za období jednoho roku. Zahrnuje v sobě veškeré náklady úvěru (např. vedení účtu, úrok, zpracování úvěru a jiné poplatky s úvěrem související). Při porovnání úvěrů VŽDY kontrolujte výši RPSN. Mohlo by se totiž stát, že ačkoliv úrok bude u úvěru pouhých 6 %, budou s úvěrem spjaty další poplatky, které nebudou na první pohled vidět a celkový úvěr by se tak mohl výrazně prodražit.

Anuita

Pravidelná splátka úvěru zahrnující v sobě splátku úvěru (úmor) a zaplacení úroku. Je to měsíční  splátka, kterou od Vás bude banka požadovat. 

Životní cyklus 

Postupné „zkonzervativňování“ Vaší investice. Ze začátku se peníze investují do dynamických složek (akcií) a čím více se blíží plánovaný konec investice, jsou peníze přesouvány do konzervativních složek, jakou jsou např. fondy peněžního trhu nebo dluhopisy. Tato „funkce“ by měla zajistit, abyste při výrazném poklesu finančního trhu, který může nastat těsně před plánovaným koncem investice, nepřišli o svoje prostředky.

Dynamická strategie

Investiční strategie s doporučeným minimálním investičním horizontem 8 let. Strukturu tvoří převážně akciové tituly doplněném o vysoko-výnosové dluhopisy.

Vyvážená strategie

Investiční strategie s doporučeným minimálním investičním horizontem od 3 let v závislosti na rozložení investice do dynamické složky a defenzivních titulů (dluhopisy, fondy peněžního trhu).

Konzervativní strategie

Investiční strategie s doporučeným investičním horizontem 1-2 roky. Obsahuje velmi malý podíl dynamické složky a je tvořena hlavně velmi defenzivními tituly.

 

Zpracovávám...