Pojistku úrazem nebo i nemocí?

Pokud chce v České republice člověk zajistit svůj příjem, většinou žádá o úrazové pojištění. Velká četnost tragických reportáží ve večerních zprávách nás přivádí k dojmu, že většina lidských neštěstí, jakými jsou smrt nebo invalidita, jsou převážně způsobené úrazem. Skutečnost je ovšem jiná. Např. v roce 2010 zemřelo úrazem 6 009 lidí z celkového počtu 106 844, což je méně než 6 %. Podobně je tomu i v případě přiznaných invalidních důchodů. Tyto dávky pobírá v důsledků úrazu, otravy nebo nějaké jiné vnější příčiny jen zhruba 5 % lidí. Naopak z důvodu onemocnění svalové a kosterní soustavy jsou invalidní důchody vypláceny 28 % a z důvodu novotvarů (onemocnění, která nejsou nijak dědičná, např. zhoubné nádory) je to 20 %. Z toho vyplívá, že člověk má 19 x větší pravděpodobnost, že se dostane do invalidního důchodu vlivem nemoci, než úrazu. U zmíněných smrtí si můžete říci, že zbylých 100 000 zemřelo ve věku 90 let stářím a Vy se pojišťujete na úraz, který je mnohem pravděpodobnější v nižší věku. Vážná onemocnění mohou však postihnout i mladé lidi a to častěji než je tomu v případě úrazů. Např. v ČR bylo k 31. 12. 2010 v invalidním důchodu 81 702 lidí ve věku do 39 let.

 

Proč je tedy většina pojistek nastavených na úraz? Důvody jsou minimálně dva. Zaprvé jsme zmiňovali televizi. Ta se snaží čím dál více tragičtějšími událostmi přilákat pozornost diváka, který pak žije v domnění, že právě úraz je tou nejpravděpodobnější příčinou, která může ochromit příjem jeho rodiny. Zadruhé pojišťovně se vyplatí, když Vás pojistí pouze na úrazy. Má totiž menší pravděpodobnost, že Vám bude muset vyplácet pojistné plnění.

 

Zkontrolujte si proto Vaše pojistné smlouvy, zda jsou Vaše rizika kryta nejen v důsledku úrazu, ale i nemoci.

Zpracovávám...